STICHTING LE 50

Stichting de LE 50


Het stichtingsbestuur bestaat uit:   


Voorzitter    


Secretaresse    


Penningmeester    

Leden    
 

Adres

Boekingskantoor voor  

vrijdagmiddag varen
Bankrek.nr. van 

Stichting de LE 50 is 
De heer A.A.J. Sterk


Mevr. D.A.B. Sterk-Verbeek


 

De heer B. Loohuis

De heer P. Kortstra,

De heer J. Frankema

Mevr. Y. Kortstra - Boomsma


Binnenhaven 1,

8531 DS Lemmer

06 53 864400 / 06 53 260987

info@le50.nl


VVV Lemmer - Waterland van Friesland

0514-534550

lemmer@waterlandvanfriesland.nl


NL35RABO0132846551


 

Stichting LE 50   8531 DS  Lemmer.    06 5386 44 00.  Privacyverklaring   info@le50.nl