Programma Vuurtoren Bedrijven Race 2017

Tien jaar geleden is een oude traditie in ere hersteld,  een zeilwedstrijd voor vissermanaken zoals die in vroegere jaren op de “Sudersé” in de baai van Lemmer werd gehouden.

Nu onder de naam van ” Vuurtoren Bedrijven Race” hebben vorig jaar 20 aken deelgenomen. De deelnemers waren erg enthousiast en velen melden zich direct al aan voor een volgende keer.

De doelstelling van de wedstrijd is tweeledig, deelnemen aan een gezellige wedstrijd en daarnaast fondsvorming voor het broodnodige onderhoud van de LE 50. Zoals u wellicht bekend is, hebben een aantal vrijwilligers en ondernemers uit Lemmer in 1996 ervoor gezorgd dat deze bijzondere aak uit 1901, als één van de mooiste nog in originele vissermanuitvoering verkerende Lemster aken, weer naar Lemmer kon terugkeren.

De ligplaats van de LE 50 is bij ‘het Vissersmannetje” in het centrum van Lemmer en trekt daar veel bekijks van menige toerist. Elk jaar weer zorgen een aantal vrijwilligers ervoor dat de aak in goede staat blijft en dat is geen sinecure.

De opzet en het programma van de wedstrijd zijn praktisch gelijk aan vorig jaar.

Door een aak te huren, maximaal 10 opstappers uit te nodigen en deel te nemen aan de wedstrijd krijgt u een gezellige dag en kunt u de band met uw relaties zeker verstevigen.

Datum: vrijdag 8 september 2017.

  • v.a.11.00 uur ontvangst met koffie en sûkerbolle.
  • 11.30 uur uitleg van de te houden wedstrijd.
  • 12.00 uur uitvaren en lichte lunch aan boord.
  • ± 13.00 t/m 16.00 uur wedstrijden in de baai van Lemmer.
  • 16.30 uur verzamelen van de schepen in de Binnenhaven met muziek.
  • 18.00 uur schippersmaaltijd en prijsuitreiking.
  • 19.30 uur einde en eventueel Nazomeren in Lemmer

Omdat veel vrijwilligers hun medewerking hebben toegezegd kan de deelname prijs worden beperkt tot€1350,00 ex. btw. per aak met een maximum aantal personen van 10.

Bij meerdere personen per boot moeten wij het inschrijfgeld verhogen met € 85,00 p.p.

Uiteraard is het ook mogelijk een combinatie met meerdere bedrijven op één aak te maken.

Inbegrepen zijn hapjes en drankjes aan boord en bij terugkomst in de haven. Het geheel wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een schippersmaaltijd. Hierbij streven we naar het bieden van kwaliteit en gezelligheid.

Opgave uiterlijkvoor 1 juli 2017 mogelijk per mail aan info@le50.nl of per post. (zie bovenstaande adres).

Het is zaak niet te lang te wachten. Het aantal aken is beperkt.